Thiết lập bảo mật 2 lớp là việc ai cũng nên làm trên iPhone. Việc xác thực tài khoản Apple ID khi cần cũng sẽ khá thuận tiện, khi ấy người dùng có thể lấy mã xác thực 6 số trên những thiết bị Apple thân thuộc khác của bản thân, như iPhone hay máy tính Mac.

Thường khi cần xác thực Apple ID trên iPhone, người dùng sẽ lấy mã 6 số trên máy Mac. Nếu cần hãy tham khảo hướng dẫn chi tiết về cách lấy mã xác thực Apple ID trên máy Mac dưới đây.

Cách lấy mã xác thực Apple ID trên Mac

Trên máy Mac, để lấy mã xác thực Apple ID, người dùng bấm menu biểu tượng quả táo trên góc trái màn hình, rồi vào "System Preferences" => "Apple ID".

Apple ID,MacBook,iPhone
Người dùng bấm menu biểu tượng quả táo trên góc trái màn hình.
Apple ID,MacBook,iPhone
Chọn "System Preferences".
 
Apple ID,MacBook,iPhone
Vào "Apple ID".

Hãy vào tiếp mục "Password & Security", sau đó chọn "Get Verification Code" để lấy mã xác thực 6 số.

Apple ID,MacBook,iPhone
Vào tiếp mục "Password & Security".
Apple ID,MacBook,iPhone
Chọn "Get Verification Code" để lấy mã xác thực 6 số.

Anh Hào

Cách lấy mã xác thực Apple ID

Cách lấy mã xác thực Apple ID

Một trong những cách để lấy mã xác thực Apple ID là xuất ra trên những thiết bị "Táo" thân thuộc khác của bản thân người dùng, như iPhone hay máy tính Mac.