Gần đây, nhiều tài khoản Facebook nhận được thông báo yêu cầu bật tính năng được gọi là Facebook Protect, đi kèm với đó là thời hạn thực hiện. Thực tế Facebook Protect là cơ chế bắt buộc người dùng đăng ký lớp bảo mật thứ hai, với các phương thức đã quen thuộc từ trước.

Facebook sẽ đặt ra thời hạn 15 ngày để bật Facebook Protect. Sau thời hạn này người dùng sẽ bị khóa tài khoản cho tới khi hoàn thành đăng ký tham gia Facebook Protect. Và thực ra sau đó, người dùng vẫn có thể quay lại chỉnh sửa cập nhật lớp bảo mật thứ hai.

Cách cập nhật Facebook Protect bảo mật 2 lớp

Sau khi hoàn thành đăng ký Facebook Protect, người dùng có thể bổ sung chỉnh sửa trong mục "Settings & privacy" => "Settings" => "Security and Login" (hoặc truy cập trực tiếp facebook.com/settings). Tiếp đó, hãy vào phần "Use two-factor authentication" để tùy chỉnh bảo mật 2 lớp.

Facebook
Sau khi hoàn thành đăng ký Facebook Protect, người dùng có thể vào "Settings & privacy" => "Settings" => "Security and Login" => "Use two-factor authentication" để tùy chỉnh bảo mật 2 lớp.
 

Nếu đã đăng ký bảo mật 2 lớp qua SMS, người dùng có thể bấm "Use different phone number" để đổi số điện thoại nhận SMS. Người dùng cũng có thể bấm "Setup" để sử dụng các phương thức tăng cường bảo mật khác.

Facebook
Nếu đã đăng ký bảo mật 2 lớp qua SMS, người dùng có thể bấm "Use different phone number" để đổi số điện thoại nhận SMS. Người dùng cũng có thể bấm "Setup" để sử dụng các phương thức tăng cường bảo mật khác.
Facebook
Trên hình là giao diện nhập số điện thoại nhận SMS xác thực mới.
Facebook
Người dùng cũng có thể thiết lập các phương thức tăng cường bảo mật khác như dùng ứng dụng xác thực ngoài.

Anh Hào

Hướng dẫn bật Facebook Protect qua SMS

Hướng dẫn bật Facebook Protect qua SMS

Khi được gửi thông báo mời tham gia Facebook Protect, cách thức bảo mật 2 lớp thông dụng nhất mà người dùng lựa chọn vẫn là nhận mã OTP qua tin nhắn SMS.