ICTNews
Sản phẩm số»

Thủ thuật

Cách khóa ứng dụng iPhone bằng mật khẩuicon

Cách khóa ứng dụng iPhone bằng mật khẩuicon

Đối với các phiên bản iOS mới nhất, người dùng iPhone thực hiện khóa ứng dụng bằng cách tận dụng chức năng giới hạn thời gian sử dụng cho trẻ em.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị