ICTNews
Sản phẩm số»

Thiết bị IoT

HPE GreenLake - Mang trải nghiệm đám mây tới doanh nghiệpicon

HPE GreenLake - Mang trải nghiệm đám mây tới doanh nghiệpicon

Sức mạnh, tốc độ và tính linh hoạt của đám mây được triển khai dưới dạng dịch vụ trong trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp và được quản lý bởi nền tảng HPE GreenLake.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị