ICTNews
Sản phẩm số»

Thiết bị IoT

"Nhà Táo" ra mắt Apple Watch phiên bản giới hạn Black Unity Collectionicon

'Nhà Táo' ra mắt Apple Watch phiên bản giới hạn Black Unity Collectionicon

Ngoài Black Unity Collection, Apple cũng công bố một số sáng kiến ​​khác cho Tháng Lịch sử Đen để ghi nhận và tôn vinh văn hóa của người da màu.  

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị