ICTNews
Sản phẩm số»

Máy tính

Bạn đã có thể chạy Windows 10 trên máy Mac sử dụng chip M1 của Appleicon

Bạn đã có thể chạy Windows 10 trên máy Mac sử dụng chip M1 của Appleicon

Sau khi Apple quyết định sẽ không hỗ trợ Boot Camp trên các máy Mac M1, đã có cách để chạy máy ảo Windows 10.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị