ICTNews
Sản phẩm số»

Máy tính

So sánh sức mạnh đồ họa của MacBook Pro 2021 với đối thủicon

So sánh sức mạnh đồ họa của MacBook Pro 2021 với đối thủicon

Sức mạnh xử lý đồ họa của chip M1 Max trên MacBook Pro 2021 tương đương chip xử lý đồ họa nào của đối thủ? NotebookCheck đã có đáp án cho câu hỏi này.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị