ICTNews
Sản phẩm số»

Hình ảnh âm thanh

Nhân viên xem trộm camera trong nhà của 220 khách hàng nữicon

Nhân viên xem trộm camera trong nhà của 220 khách hàng nữicon

Ngày 21/1, nhân viên của một công ty cung cấp thiết bị giám sát tại Mỹ thú nhận truy cập 9.600 lần vào camera giám sát của khách hàng.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị