Spoken Content là gì?

Trên iPhone có 2 tính năng hỗ trợ đọc nội dung màn hình khá tương đồng, đó là VoiceOver và Spoken Content. 2 tính năng này đều bổ sung hỗ trợ tiếng Việt kể từ iOS 16, vì thế chắc hẳn sẽ được người dùng Việt Nam quan tâm hơn.

VoiceOver là chương trình đọc màn hình dựa vào cử chỉ, giúp người có thể sử dụng iPhone ngay cả khi không nhìn thấy màn hình. VoiceOver cung cấp mô tả bằng âm thanh của nội dung có trên màn hình, từ trang sách cho đến mức pin hay người đang gọi.

Trong khi đó, Spoken Content cũng hỗ trợ đọc lên nội dung được chọn hoặc toàn bộ màn hình khi mà VoiceOver đang tắt. Spoken Content có xu hướng không tự động hóa như VoiceOver mà người dùng chủ động hơn.

Cách bật tắt Spoken Content trên iPhone

 

Để bật tắt Spoken Content trên iPhone, người dùng vào mục Settings => Accessibility => Spoken Content. Nút Speak Selection là để bật tắt tính năng đọc nội dung được người dùng chọn, nút Speak Screen là để bật tắt tính năng đọc toàn bộ màn hình.

iPhone,iOS 16,hệ điều hành iOS,Apple,iPad
Để bật tắt Spoken Content trên iPhone, người dùng vào mục Settings => Accessibility => Spoken Content.

Để bắt đầu nghe iPhone đọc toàn bộ màn hình, hãy vuốt xuống từ cạnh trên màn hình bằng 2 ngón tay.

Trong khi đó, mục Voices là để chọn giọng nói và ngôn ngữ.

Anh Hào

Hướng dẫn dịch trang web trên iOS 16 khi đã có tiếng Việt

Hướng dẫn dịch trang web trên iOS 16 khi đã có tiếng Việt

Với iOS 16, tính năng dịch trên Safari sẽ mở rộng hỗ trợ thêm một số ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt. Người dùng Việt Nam có thể tìm hiểu tính năng này.