ICTNews
Tag

Quốc hội khoá XV

Tin tức về Quốc hội khoá XV mới nhất

VNPT triển khai hạ tầng phục vụ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVicon

VNPT triển khai hạ tầng phục vụ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVicon

Sáng ngày 20/7/2021, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV đã chính được khai mạc. VNPT tiếp tục được lựa chọn là đơn vị triển khai hạ tầng kỹ thuật phục vụ kỳ họp.

Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị