ICTNews
Tag

quốc gia

Tin tức về quốc gia mới nhất

Mã ngành Đại học Quốc gia Hà Nội 2021icon

Mã ngành Đại học Quốc gia Hà Nội 2021icon

Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm các trường thành viên, như Đại học Công nghệ có mã trường là QHI, Đại học Khoa học Tự nhiên có mã trường là QHT... Thí sinh có thể tra mã ngành trên vnu.edu.vn.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị