ICTNews
Tag

Nintendo

Tin tức về Nintendo mới nhất

Vì sao Nintendo Switch khó bị đánh bại lúc này?icon

Vì sao Nintendo Switch khó bị đánh bại lúc này?icon

Đối thủ mới Steam Deck lăm le tạo thế chân vạc với Nintendo và Sony, nhưng hệ máy sừng sỏ như PlayStation 5 hay Switch không phải đối thủ dễ xơi lúc này.

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị