ICTNews
Tag

nhật bản

Tin tức về nhật bản mới nhất

Chiếc kính này có thể ngăn chặn và đảo ngược chứng cận thịicon

Chiếc kính này có thể ngăn chặn và đảo ngược chứng cận thịicon

Sản phẩm dựa trên công nghệ độc đáo gọi là 'Kích thích Chủ động' cho phép đảo ngược lại hiện tượng gây ra chứng cận thị ở người dùng.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị