ICTNews
Tag

nhận dạng khuôn mặt

Tin tức về nhận dạng khuôn mặt mới nhất

Đây là thời đại một bã kẹo cao su cũng có thể tiết lộ khuôn mặt bạnicon

Đây là thời đại một bã kẹo cao su cũng có thể tiết lộ khuôn mặt bạnicon

Từ một sợi tóc cho đến vảy da chết, nước bọt dính trên miệng cốc cà phê, bã kẹo cao su hay đầu lọc thuốc lá. Bạn nghĩ những dấu vết này có thể tiết lộ thông tin gì của mình?

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị