ICTNews
Tag

ngân hàng

Tin tức về ngân hàng mới nhất

Mã trường, mã ngành Học viện Ngân hàng năm 2021icon

Mã trường, mã ngành Học viện Ngân hàng năm 2021icon

Một số ngành đào tạo của Học viện Ngân hàng bao gồm CNTT (7480201), Hệ thống thông tin quản lý (7340405)... Thí sinh có thể tra cứu thêm trên website của trường, hvnh.edu.vn

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị