ICTNews
Tag

NFT

Tin tức về NFT mới nhất

NFT gây chia rẽ thế giới game: Steam cấm cửa hoàn toàn, Epic Store lại dang tay chào đónicon

NFT gây chia rẽ thế giới game: Steam cấm cửa hoàn toàn, Epic Store lại dang tay chào đónicon

Có thể thấy các tựa game NFT hoặc dựa trên nền tảng tiền mã hóa đang gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng game thế giới.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị