ICTNews
Tag

Naver

Tin tức về Naver mới nhất

Ứng dụng nội địa Naver 'đè bẹp' Google tại Hàn Quốcicon

Ứng dụng nội địa Naver 'đè bẹp' Google tại Hàn Quốcicon

Tại Hàn Quốc, khi muốn tìm kiếm gì đó trên Internet, người ta không nói: “Google đi”, mà là “hãy hỏi Naver”.

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị