ICTNews
Tag

Luna

Tin tức về Luna mới nhất

Nền tảng Celsius có nguy cơ trở thành LUNA thứ 2icon

Nền tảng Celsius có nguy cơ trở thành LUNA thứ 2icon

Nền tảng cho vay Celsius phải đóng giao dịch bởi lượng tài sản có sẵn không còn đủ để người dùng thanh khoản. Nếu Celsius phá sản, thảm họa tương tự LUNA có thể lặp lại.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị