ICTNews
Tag

Luật công nghiệp công nghệ số

Tin tức về Luật công nghiệp công nghệ số mới nhất

Bộ TT&TT đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ sốicon

Bộ TT&TT đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ sốicon

Bộ TT&TT đang lấy ý kiến cho Dự thảo Báo cáo nghiên cứu đề xuất Luật Công nghiệp công nghệ số. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số nhằm tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp ICT, công nghệ số Việt Nam.

Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị