ICTNews
Tag

Liên minh game

Tin tức về Liên minh game mới nhất

Thành lập Liên minh các nhà sản xuất và phát hành game Việt Nam trong năm 2021icon

Thành lập Liên minh các nhà sản xuất và phát hành game Việt Nam trong năm 2021icon

Đã có 6 doanh nghiệp lớn đồng ý gia nhập Liên minh các nhà sản xuất và phát hành trò chơi điện tử trên mạng Việt Nam. Dự kiến, Liên minh sẽ được thành lập trong năm 2021.

Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị