ICTNews
Tag

lâm đồng

Tin tức về lâm đồng mới nhất

Mã vùng điện thoại cố định của Lâm Đồng là bao nhiêu?icon

Mã vùng điện thoại cố định của Lâm Đồng là bao nhiêu?icon

Mã vùng điện thoại cố định đã được chuyển về hết đầu 02x, kéo dài số thuê bao lên 10 số. Vậy mã vùng điện thoại Lâm Đồng hiện nay là bao nhiêu?

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị