ICTNews
Tag

kinh doanh

Tin tức về kinh doanh mới nhất

Việt Nam có chi phí vận hành cạnh tranh so với các nước châu Áicon

Việt Nam có chi phí vận hành cạnh tranh so với các nước châu Áicon

Trong hoạt động doanh nghiệp, Việt Nam được đánh giá cạnh tranh về chi phí điện thoại, nhân công, chi phí vận hành so với các quốc gia trong khu vực châu Á.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị