ICTNews
Tag

kiến tạo xã hội số

Tin tức về kiến tạo xã hội số mới nhất

Tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số, Viettel tiếp tục dẫn đầu ngành về kết quả kinh doanhicon

Tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số, Viettel tiếp tục dẫn đầu ngành về kết quả kinh doanhicon

Ngày 7/1/2022, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2021. 

Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị