Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã ký quyết định ông Phạm Duy Yên, Chuyên viên vụ Công nghệ và Hạ tầng của Ủy ban, Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại MobiFone được bổ nhiệm là Kiểm soát viên chuyên trách tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh cũng đã ký quyết định điều động ông Phùng Kim Anh - Kiểm soát viên phụ trách chung tại Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) giữ chức vụ Kiểm soát viên tại MobiFone, nhiệm kỳ 3 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, Ủy ban đánh giá công tác cán bộ và nhân sự tại MobiFone gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua. Do đó đã cân nhắc và lựa chọn cán bộ có kinh nghiệm, hiểu biết trong lĩnh vực thông tin viễn thông, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt để thực hiện nhiệm vụ giám sát, thay mặt chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

 

Cũng tại buổi lễ này, ông Tô Mạnh Cường, Tổng giám đốc MobiFone cho biết, bộ máy lãnh đạo của MobiFone ngày càng được kiện toàn, hoàn thiện với việc điều động, bổ nhiệm 2 kiểm soát viên và bổ sung thêm 2 Phó Tổng giám đốc trước đó. Hiện MobiFone về cơ bản đã có đủ điều kiện để hoạt động và điều hành Tổng công ty thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh.

Phát biểu tại buổi lễ này, ông Phùng Kim Anh và ông Phạm Duy Yên hứa sẽ phát huy hết kinh nghiệm, năng lực và tâm huyết ở vị trí công tác, đồng thời bày tỏ mong muốn được Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc của MobiFone phối hợp chặt chẽ trong công tác, hỗ trợ kiểm soát viên hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau xây dựng MobiFone ngày càng vững mạnh.