ICTNews
Khởi nghiệp
 
Startup số hóa sổ bán hàng Việt Nam được đầu tư 1,5 triệu USDicon

Startup số hóa sổ bán hàng Việt Nam được đầu tư 1,5 triệu USDicon

SoBanHang là ứng dụng ghi sổ giúp các tiểu thương lần đầu bán hàng qua mạng.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị