ICTNews
Khởi nghiệp
 
Grab IPO tại Mỹ: ‘Ngọn hải đăng’ soi đường cho startup Đông Nam Áicon

Grab IPO tại Mỹ: ‘Ngọn hải đăng’ soi đường cho startup Đông Nam Áicon

Grab niêm yết trên sàn chứng khoán có thể là ‘kim chỉ nam’ cho nhiều kỳ lân công nghệ tiềm năng của khu vực Đông Nam Á đang muốn hành động tương tự.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị