ICTNews
Khởi nghiệp
 
Tìm kiếm gương mặt đại diện cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Namicon

Tìm kiếm gương mặt đại diện cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Namicon

Giải thưởng Đại sứ đổi mới sáng tạo Việt Nam (In2spire Award) vừa được phát động trên phạm vi toàn quốc. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có một giải thưởng tìm kiếm đại diện thương hiệu dành cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị