ICTNews
Khám phá
Xây dựng tiêu chuẩn cho hệ thống đổi pin xe điệnicon

Xây dựng tiêu chuẩn cho hệ thống đổi pin xe điệnicon

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) đối với hệ thống hoán đổi pin xe điện.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị