ICTNews
Tag

ITU Digital World

Tin tức về ITU Digital World mới nhất

Chuyển đổi số phụ thuộc vào người đứng đầu Chính phủicon

Chuyển đổi số phụ thuộc vào người đứng đầu Chính phủicon

Lãnh đạo các nước đã nhấn mạnh việc thúc đẩy chuyển đổi số thành công hay không phụ thuộc vào người đứng đầu Chính phủ.  

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị