ICTNews
Tag

iphone

Tin tức về iphone mới nhất

Cách lưu ảnh vào thư mục chia sẻ iOS 16icon

Cách lưu ảnh vào thư mục chia sẻ iOS 16icon

Người dùng iOS 16 có thể cài đặt tự động lưu ảnh chụp vào Shared Library, hoặc thêm một nút quyết định cuối cùng trên ứng dụng Camera trước khi chụp.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị