ICTNews
Tag

iPhone 13 Pro

Tin tức về iPhone 13 Pro mới nhất

Lý do Apple sắp xếp cụm camera thành hình tam giác trên iPhone 13icon

Lý do Apple sắp xếp cụm camera thành hình tam giác trên iPhone 13icon

Từ năm 2019, những chiếc iPhone cao cấp nhất đã sử dụng cách bố trí 3 camera thành hình tam giác. Ngoài việc tạo vẻ ngoài đặc trưng, Apple có thể đã nghĩ về trải nghiệm chụp ảnh.

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị