ICTNews
Tag

iPhone 13 Pro Max

Tin tức về iPhone 13 Pro Max mới nhất

iPhone 13 cháy hàng ngay khi Apple mở đặt cọc tại Việt Namicon

iPhone 13 cháy hàng ngay khi Apple mở đặt cọc tại Việt Namicon

Sau khi mở đặt cọc, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max phiên bản 128 GB cháy hàng ở nhiều đại lý.

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị