ICTNews
Tag

iOS15

Tin tức về iOS15 mới nhất

Trình duyệt Safari dính lỗi nghiêm trọng làm lộ thông tin người dùngicon

Trình duyệt Safari dính lỗi nghiêm trọng làm lộ thông tin người dùngicon

Người dùng iPhone, iPad và máy tính Mac có thể bị lộ thông tin cá nhân thông qua một lỗi nghiêm trọng vừa được phát hiện trên trình duyệt Safari.

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị