ICTNews
Tag

Internet Việt Nam

Tin tức về Internet Việt Nam mới nhất

Sẽ đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam qua trải nghiệm người sử dụngicon

Sẽ đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam qua trải nghiệm người sử dụngicon

Kể từ tháng 8/2021, Cục Viễn thông sẽ chính thức công bố định kỳ kết quả đo kiểm hàng tuần chất lượng Internet Việt Nam qua trải nghiệm người dùng.

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị