ICTNews
Tag

hội nghị

Tin tức về hội nghị mới nhất

Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạngicon

Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạngicon

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng lần thứ 5 bao gồm chủ đề “Củng cố năng lực bảo vệ an ninh mạng cấp khu vực, thông qua các biện pháp bảo vệ cơ sở hạng tầng trọng yếu về mạng”.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị