ICTNews
Tag

hóa đơn điện tử

Tin tức về hóa đơn điện tử mới nhất

Tổng cục Thuế “thúc” 9 địa phương phủ sóng hóa đơn điện tửicon

Tổng cục Thuế “thúc” 9 địa phương phủ sóng hóa đơn điện tửicon

9 địa phương phải đẩy mạnh tiến độ triển khai để đến hết ngày 30/6 phải hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức đang sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.  

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị