ICTNews
Tag

hệ thống thông tin

Tin tức về hệ thống thông tin mới nhất

Đưa Nghị định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số vào cuộc sốngicon

Đưa Nghị định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số vào cuộc sốngicon

Để đưa Nghị định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số trong cơ quan nhà nước vào cuộc sống, Bộ TT&TT đã và sẽ tập trung triển khai một số việc, trong đó có việc xây dựng Cổng dữ liệu quốc gia.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị