ICTNews
Tag

gói an sinh

Tin tức về gói an sinh mới nhất

Gói hỗ trợ thứ 3 của TP.HCM có thể trả qua tài khoản hoặc ví điện tửicon

Gói hỗ trợ thứ 3 của TP.HCM có thể trả qua tài khoản hoặc ví điện tửicon

TP.HCM sẽ có gói hỗ trợ thứ 3 dành cho nhiều đối tượng khó khăn. Việc cấp phát gói hỗ trợ có thể sử dụng thêm cả hình thức qua tài khoản hoặc ví điện tử bên cạnh phương thức cũ.

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị