ICTNews
Tag

giẻ lau

Tin tức về giẻ lau mới nhất

Samsung tặng giẻ lau miễn phí cho người dùng, thay vì bán với giá 19 USD như Appleicon

Samsung tặng giẻ lau miễn phí cho người dùng, thay vì bán với giá 19 USD như Appleicon

Chiếc giẻ lau của Samsung có kích thước 20 x 20 cm, lớn hơn giẻ lau của Apple.

Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị