ICTNews
Tag

gia lai

Tin tức về gia lai mới nhất

Mã vùng điện thoại cố định của Gia Lai là bao nhiêu?icon

Mã vùng điện thoại cố định của Gia Lai là bao nhiêu?icon

Mã vùng điện thoại cố định đã được chuyển về hết đầu 02x, kéo dài số thuê bao lên 10 số. Vậy mã vùng điện thoại Gia Lai hiện nay là bao nhiêu?

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị