ICTNews
Tag

fintech

Tin tức về fintech mới nhất

90% nhu cầu tài chính cá nhân của người Việt có thể thực hiện trên smartphoneicon

90% nhu cầu tài chính cá nhân của người Việt có thể thực hiện trên smartphoneicon

Hầu hết các dịch vụ vay tiêu dùng, bảo hiểm, đầu tư tài chính... của người dùng đều đã có thể thực hiện thông qua điện thoại di động.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị