ICTNews
Tag

FaceTime

Tin tức về FaceTime mới nhất

Nhiều dịch vụ của Apple sập trên diện rộngicon

Nhiều dịch vụ của Apple sập trên diện rộngicon

Hàng loạt dịch vụ của Apple với hàng trăm triệu người dùng như iMessage, FaceTime, iCloud... đang gặp sự cố không thể truy cập.

ICTNews
ICTNews
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị