ICTNews
Tag

dữ liệu

Tin tức về dữ liệu mới nhất

Vì sao tốc độ chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt chậm hơn nước khác?icon

Vì sao tốc độ chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt chậm hơn nước khác?icon

Thói quen mua sắm riêng lẻ, không đồng bộ được xem là một yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ số hoá tại các doanh nghiệp Việt.

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị