ICTNews
Tag

doanh nghiệp

Tin tức về doanh nghiệp mới nhất

Facebook: Gần nửa doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam phải cắt giảm nhân sựicon

Facebook: Gần nửa doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam phải cắt giảm nhân sựicon

Khảo sát của Facebook cho thấy 40% doanh nghiệp nhỏ hoạt động trên nền tảng này phải cắt giảm nhân sự do tác động của Covid-19.  

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị