ICTNews
Tag

đô thị t hông minh

Tin tức về đô thị t hông minh mới nhất

Xây dựng thành phố thông minh và chuyển đổi số ở Đà Nẵng mới chỉ bắt đầuicon

Xây dựng thành phố thông minh và chuyển đổi số ở Đà Nẵng mới chỉ bắt đầuicon

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho rằng công cuộc triển khai thành phố thông minh và chuyển đổi số mới chỉ “bắt đầu”. Do đó, còn nhiều nhiệm vụ cần phải triển khai trong 5 - 10 năm tới.

Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị