ICTNews
Tag

đầu số

Tin tức về đầu số mới nhất

Mã vùng điện thoại cố định của Tiền Giang là bao nhiêu?icon

Mã vùng điện thoại cố định của Tiền Giang là bao nhiêu?icon

Mã vùng điện thoại cố định đã được chuyển về hết đầu 02x, kéo dài số thuê bao lên 10 số. Vậy mã vùng điện thoại Tiền Giang hiện nay là bao nhiêu?

ICTNews
ICTNews
Xem thêm bài viết
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị