Đây là phát biểu của ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ về xây dựng thành phố thông minh giai đoạn từ năm 2021 – 2025 giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Hai bên tiếp tục đầu tư nguồn lực, triển khai thực hiện các chương trình hợp tác nhằm chuyển đổi số và xây dựng thành công mô hình thành phố thông minh tại Đà Nẵng.

Theo Cổng thông tin Đà Nẵng, tại buổi ký kết, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết: Đà Nẵng đã triển khai nhiều ứng dụng sử dụng công nghệ số, dữ liệu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là phòng, chống dịch Covid-19 chủ động, hiệu quả.

Đà Nẵng đã đạt giải thưởng thành phố thông minh châu Á và Châu Đại Dương (ASOCIO Smartcity) vào năm 2019; Giải thưởng thành phố thông minh (VietNam Smartcity) duy nhất việt Nam trong năm 2020 và năm 2021.Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông xếp thành phố đứng đầu nhóm tỉnh thành về chuyển đổi số năm 2021. 

đô thị t hông minh

UBND thành phố Đà Nẵng ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Ảnh: danang.gov.vn

"Tuy nhiên, so với nhu cầu của người dân và phát triển của Đà Nẵng, công cuộc triển khai thành phố thông minh và chuyển đổi số mới chỉ “bắt đầu”, rất nhiều nhiệm vụ cần phải triển khai trong 5 năm, 10 năm đến", ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Lãnh đạo thành phố đánh giá, việc ký kết hợp tác với Tập đoàn Viettel là một trong những bước đi cần thiết, quan trọng trên hành trình chuyển đổi số của thành phố; vừa mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Đà Nẵng và Tập đoàn Viettel.

"Việc ký kết vừa huy động nguồn lực, kinh nghiệm và phát huy các thế mạnh của Tập đoàn Viettel cùng tham gia giải quyết các bài toán trong phát triển thành phố", Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh. 

 

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh hy vọng, với bề dày phát triển, kinh nghiệm đã có và sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Tập đoàn Viettel, hai bên sẽ đạt được nhiều kết quả, thành công mới, giúp Đà Nẵng sớm hoàn thành mục tiêu về chuyển đổi số, góp phần xây dựng và phát triển thành phố  trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống. 

Bản ghi nhớ về hợp tác chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh giữa thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Viettel tập trung 5 nội dung chính gồm: Hạ tầng kỹ thuật số, dữ liệu và nền tảng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

Trong đó, về hạ tầng kỹ thuật số sẽ đầu tư, xây dựng hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin bảo đảm đồng bộ hiện đại, liên thông, an toàn đáp ứng phục vụ phát triển chính quyền điện tử,  chuyển đổi số, thành phố thông minh. 

Về dữ liệu và nền tảng số, sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống nền tảng, ứng dụng thành phố thông minh và chuyển đổi số đồng bộ, hiện đại từ cấp thành phố đến cơ sở, hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố, các ứng dụng, dịch vụ thông minh trong các ngành, các cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền đô thị Đà Nẵng.

Song song đó, trong lĩnh vực chính quyền số, Tập đoàn Viettel sẽ bảo trợ, hỗ trợ UBND xã Hòa Bắc triển khai thí điểm chuyển đổi số cấp xã, bảo đảm hoàn thành cơ bản Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về kinh tế số, Tập đoàn Viettel sẽ triển khai xây dựng tòa nhà công nghệ thông tin tại Đà Nẵng (khu đất của Viettel, 8.000m2, tại Khu Đảo Xanh, đầu cầu Trần Thị Lý); thực hiện khảo sát các tiềm năng, thực hiện đầu tư trên những lĩnh vực có thế mạnh và có nhu cầu đầu tư tại thành phố Đà Nẵng, cũng như thực hiện giới thiệu các đối tác về lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin thực hiện tìm hiểu, đầu tư tại thành phố;...

Ngoài ra, Tập đoàn Viettel sẽ hỗ trợ, cử các chuyên gia tham gia đào tạo, tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Duy Vũ

Khánh thành Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Thủ Đức

Khánh thành Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Thủ Đức

Ngày 23/10/2021, UBND thành phố Thủ Đức chính thức khai trương Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phối hợp xây dựng.