Elon Musk đầu tư trăm triệu USD để 'khâu' chip vào não người

Elon Musk thúc đẩy dự án cấy chíp vào não người

Con người đã có thể điều khiển máy tính bằng sóng não?

 

M.B(Theo Ridddle)