ICTNews
Cuộc sống số»

Xã hội @

Hơn 84.000 điểm chấp nhận giao dịch Viettel Moneyicon

Hơn 84.000 điểm chấp nhận giao dịch Viettel Moneyicon

Viettel Money sở hữu hơn 84.000 điểm chấp nhận giao dịch thuộc các nhà cung ứng sản phẩm - dịch vụ, chợ dân sinh… để đáp ứng nhu cầu thanh toán tăng cao dịp Tết.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị