ICTNews
Cuộc sống số»

Xã hội @

Cô gái Ba Lan bán tình yêu ảo với giá 250.000 USDicon

Cô gái Ba Lan bán tình yêu ảo với giá 250.000 USDicon

Marta Rentel tuyên bố mình là người đầu tiên bán “tình yêu ảo” dưới dạng tài sản kỹ thuật số NFT.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị