ICTNews
Cuộc sống số»

Xã hội @

Chiêu “hút máu" bằng lãi khủng của ứng dụng thanh toán đa cấp My Aladdinzicon

Chiêu “hút máu' bằng lãi khủng của ứng dụng thanh toán đa cấp My Aladdinzicon

Chỉ bằng những lời hô hào lãi khủng, ứng dụng huy động vốn đa cấp My Aladdinz đang làm mưa làm gió tại Việt Nam dù chẳng hề tạo ra giá trị hay có tư cách pháp nhân chính thức.   

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị