ICTNews
Cuộc sống số»

Xã hội @

Mua táo trên mạng, nhận được iPhoneicon

Mua táo trên mạng, nhận được iPhoneicon

Đây không phải sự nhầm lẫn mà là chương trình khuyến mãi đặc biệt của cửa hàng trực tuyến tại Anh.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị