ICTNews
Cuộc sống số»

Xã hội @

Lý Tử Thất và thế hệ KOL bị bóc lột như nô lệicon

Lý Tử Thất và thế hệ KOL bị bóc lột như nô lệicon

Ngày càng nhiều người trẻ bị lôi kéo vào ngành KOL bởi những hứa hẹn tiền tài, danh vọng. Nhưng thực tế, đa số chỉ là công cụ làm giàu cho những cá nhân, tổ chức khác.

 
 
 
Xem thêm bài viết
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị