đô thị thông minh

Mô hình thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh Điện Biên. (Ảnh: dienbien.gov.vn)

Theo ông Vũ Anh Dũng, ngày 1/10/2021, Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết được ban hành sẽ là nền tảng thúc đẩy các cấp, các ngành vào cuộc và tìm hướng đi phù hợp cho những năm đầu triển khai; với quan điểm, mục tiêu là: Thực hiện chuyển đổi số tổng thể, toàn diện trên các lĩnh vực gồm ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và lấy người dân là trung tâm của chuyển đổi số.

Trên cổng thông tin điện tử Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, ông Dũng cho biết, mô hình thí điểm Trung tâm điều hành thông minh tỉnh (IOC) đang được đầu tư xây dựng và hoàn thiện, với các trung tâm chức năng như: Giám sát, điều hành giao thông; giám sát điều hành an ninh công cộng; trung tâm ứng cứu khẩn cấp; phản ánh hiện trường; trung tâm hỏi đáp ý kiến phục vụ người dân; giám sát thông tin báo chí và thông tin truyền thông… Đây là hệ thống nền tảng cốt lõi quan trọng phục vụ cho sự hình thành Đô thị thông minh tỉnh Điện Biên tiên tiến, kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước; thúc đẩy nền kinh tế-xã hội phát triển bền vững.

 

Việc đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 là nhiệm vụ rất quan trọng. Để giải quyết những khó khăn thách thức trên, trước hết cần bám sát mục tiêu chung, cụ thể hóa bằng việc tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin và truyền thông là hạ tầng thiết yếu cho chuyển đổi số và đô thị thông minh. Xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, phát triển các hệ thống nền tảng công nghệ số.

Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành tỉnh và cơ quan liên quan đẩy mạnh tham mưu UBND tỉnh Đề án về Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến 2025, định hướng đến 2030, bao gồm hoàn thiện Trung tâm điều hành Đô thị thông minh.

Hải Lam