Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Hòa Bình Bùi Đức Nam vừa ký quyết định thành lập Tổ CNTT phục vụ phòng chống dịch Covid-19 của Sở.

Bên cạnh nhiệm vụ tổ chức triển khai ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch tại đơn vị theo yêu cầu, Tổ CNTT phục vụ phòng chống Covid-19 của Sở TT&TT tỉnh Hòa Bình còn là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham gia hỗ trợ, hợp tác liên quan đến kỹ thuật, công nghệ để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Covid-19
Một trong những nhiệm vụ của Tổ CNTT phục vụ phòng chống Covid-19 của Sở TT&TT tỉnh Hòa Bình là đề xuất và triển khai các giải pháp CNTT trong phòng chống dịch. (Ảnh: hoabinhhospital.org.vn)

Tổ CNTT cũng đảm nhận các nhiệm vụ: Tổ chức quản lý, vận hành, giám sát bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho các phần mềm, ứng dụng phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp CNTT trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 báo cáo Giám đốc xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ CNTT có quyền báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Hòa Bình về việc trưng dụng các công chức, viên chức tham gia, phối hợp thực hiện các nội dung có liên quan ứng dụng CNTT phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về số liệu, tình hình sử dụng, ứng dụng các phần mềm phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với Giám đốc Sở.

Gồm có 12 thành viên, Tổ CNTT phục vụ phòng chống Covid-19 của Sở TT&TT tỉnh Hòa Bình có Tổ trưởng là Phó Giám đốc Sở Hoàng Mạnh Cường. Hai Tổ phó là các ông: Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm CNTT-TT; Nguyễn Minh Thanh, Trưởng phòng CNTT.

Ngoài ra, Tổ CNTT còn có 9 tổ viên là các cán bộ lãnh đạo, chuyên viên, viên chức của các đơn vị trong Sở TT&TT tỉnh Hòa Bình.

Các thành viên trong Tổ CNTT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Việc phân công nhiệm vụ cho thành viên của Tổ CNTT sẽ do Tổ trưởng chịu trách nhiệm phân công theo phạm vi, chức năng của các thành viên liên quan.

 

Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Hòa Bình Bùi Đức Nam cũng chỉ đạo phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc quản lý thành viên Tổ CNTT tạo điều kiện và ưu tiên cho cán bộ thực hiện các hoạt động của Tổ CNTT khi được triệu tập, điều phối.

Ứng dụng công nghệ là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân.

Trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế và Bộ TT&TT đã đồng hành triển khai các nền tảng công nghệ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 thông qua việc thiết lập và vận hành hoạt động của Trung tâm công nghệ phòng, chống Covid-19 quốc gia.

Bộ TT&TT cũng đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng các nền tảng công nghệ hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, Bộ TT&TT đã triển khai trọn bộ 6 nền tảng công nghệ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, bao gồm: Nền tảng khai báo y tế và quản lý vào ra bằng QR Code; Nền tảng quản lý tiêm chủng; Nền tảng quản lý lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm; Nền tảng hỗ trợ truy vết, nền tảng giám sát cách ly; Nền tảng phân tích số liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo.

Hồi cuối tháng 6, cùng với việc giới thiệu một số nội dung gắn với hoạt động của Trung tâm công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia, Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) cũng đã đề xuất các địa phương xem xét thiết lập lực lượng công nghệ để phối hợp và tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp công nghệ.

“Sự phối hợp giữa Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia và lực lượng công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương có vai trò rất quan trọng”, đại diện Cục Tin học hóa nhấn mạnh.

Vân Anh

Ứng dụng công nghệ để công khai minh bạch thông tin chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19

Ứng dụng công nghệ để công khai minh bạch thông tin chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19

Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 sẽ được các đơn vị, địa phương sử dụng để triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 toàn quốc dự kiến được chính thức khởi động từ hôm nay, 10/7.