Mới đây ông Nguyễn Văn Quận, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng chia sẻ trên Cổng soctrang.gov.vn, trong năm 2021 thành phố thực hiện nhiều chương trình phát triển đô thị, phấn đấu và quyết tâm đến cuối quý I năm 2022 xây dựng đạt chuẩn đô thị loại II của tỉnh.

Ngoài ra Sóc Trăng đang thực hiện chương trình phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thành phố Sóc Trăng triển khai thí điểm là một đô thị thông minh và ban hành Nghị quyết chuyên đề số 05 của Tỉnh ủy về phát triển đô thị của thành phố đến năm 2030.

Chuyên đề năm 2021 đang được thực hiện còn bao gồm “Bức phá xây dựng thành phố Sóc Trăng phát triển bền vững đạt tiêu chí đô thị loại II, hướng tới đô thị thông minh gắn với bảo vệ môi trường đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội”.

thành phố thông minh
Sóc Trăng đang thực hiện chuyên đề hướng tới đô thị thông minh gắn với bảo vệ môi trường đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội (ảnh minh họa).
 

Trong khi đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Nghị quyết số 07 về chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết nêu, chuyển đổi số là bước đi tất yếu nhằm thay đổi căn bản, toàn diện hoạt động của hệ thống chính trị; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; phương thức, lối sống, làm việc của nhân dân.

Đến năm 2030, Sóc Trăng hoàn thành chuyển đổi số đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững; hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Một trong các giải pháp phát triển đô thị thông minh là thành lập Trung tâm điều hành Đô thị thông minh; đầu tư, xây dựng Đô thị thông minh, hệ thống Camera giám sát an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kết nối với kho dữ liệu dùng chung cấp tỉnh và chia sẻ cho các cơ quan, đơn vị dùng chung để phân tích, dự báo, phục vụ hoạt động chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

H.A.H

Đến 2030, Sóc Trăng kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh ĐBSCL

Đến 2030, Sóc Trăng kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh ĐBSCL

Trong mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Sóc Trăng hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.