Google vừa cập nhật ứng dụng Gmail trên nền tảng iOS. Mặc dù không đề cập trong thông báo phát hành, phiên bản ứng dụng Gmail mới đã có thêm công cụ widget thứ hai.

Giao diện widget Gmail này hiển thị 3 email mới nhất trong hòm thư, cùng với nút soạn email mới. Widget Gmail trên iOS phiên bản thứ nhất cũng có nút soạn email, đi kèm công cụ tìm kiếm trong hòm thư cùng bảng thống kê thư chưa đọc.

iOS,iPhone,Gmail
Giao diện widget Gmail phiên bản thứ hai hiển thị 3 email mới nhất trong hòm thư, cùng với nút soạn email mới.
 

2 widget Gmail trên iOS có thể dùng bổ trợ thông tin cho nhau; có thể được chèn vào trang màn hình Today cùng với các widget khác, hoặc để giữa các ứng dụng trong màn hình Home.

Để chèn widget mới, người dùng iPhone bấm giữ màn hình Home, bấm dấu "+" trên góc trái, rồi kéo xuống chọn Gmail. Điều kiện cần là người dùng đã cập nhật bản Gmail mới nhất trên App Store.

Anh Hào (Theo MacRumors)

Cách đăng xuất Gmail trên iPhone

Cách đăng xuất Gmail trên iPhone

Người dùng iPhone có 2 lựa chọn tương đương đăng xuất Gmail, đó là xóa hẳn tài khoản, hoặc chuyển đổi sang tài khoản khác.