Để giúp doanh nghiệp bắt kịp thời điểm chuyển đổi, Tổng công ty Viễn thông MobiFone ra mắt giải pháp MobiFone Invoice, hỗ trợ doanh nghiệp tạo lập, xuất hóa đơn điện tử và quản lý phát hành hóa đơn trực tuyến.

MobiFone,MobiFone Invoice,hóa đơn điện tử
MobiFone,MobiFone Invoice,hóa đơn điện tử
MobiFone,MobiFone Invoice,hóa đơn điện tử
 
MobiFone,MobiFone Invoice,hóa đơn điện tử
MobiFone,MobiFone Invoice,hóa đơn điện tử
MobiFone,MobiFone Invoice,hóa đơn điện tử
MobiFone,MobiFone Invoice,hóa đơn điện tử

Phương Dung